English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 1
بازديدکنندگان این صفحه: 2098
کل بازديدکنندگان : 75910
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/08/07


دکتر رحیم بقایی

استاد دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:baghaei.r@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 203 - 32754963


دکتر حمیدرضا خلخالی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل: khalkhali@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698


دکتر محمدامین ولی زاد حسنلویی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:valizadeh.mo@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698


دکتر آرام فیضی

دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:aramfeizi@yahoo.com

تلفن تماس: 202-32754963


دکتر علیرضا ماهوری

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:mahori.a@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698


دکتر حبیب الله پیرنژاد

دانشیار دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:pirnejad.h@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32752306


دکتر مرتضی متذکر

دانشیار دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:motazaker@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32770698

 


دکتر یاسر مرادی

استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:moradi.y@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32754963

 

دکتر فاطمه حاجی زاده شرف آباد

استادیار پژوهشکده تحقیقات بالینی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:fm.hajizadeh@gmail.com

تلفن: 33469931

 

دکتر سجاد احمدپور

استادیار پژوهشکده تحقیقات بالینی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:sajjadahmadpour@yahoo.com

تلفن: 33469931