English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ فروردين ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 15
بازديدکنندگان این صفحه: 1815
کل بازديدکنندگان : 65723
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1401/12/28

دکتر رحیم بقایی

استاد دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:baghaei.r@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 203 - 32754963

دکتر حمیدرضا خلخالی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل: khalkhali@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

دکتر محمدامین ولی زاد حسنلویی

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:valizadeh.mo@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

دکتر آرام فیضی

دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:aramfeizi@yahoo.com

تلفن تماس: 202-32754963

دکتر علیرضا ماهوری

استاد دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:mahori.a@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

دکتر نادر آقاخانی

دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:nader1453@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32754963

دکتر حبیب الله پیرنژاد

دانشیار دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:pirnejad.h@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32752306

دکتر مرتضی متذکر

دانشیار دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:motazaker@umsu.ac.ir

تلفن تماس: 32770698

دکتر یاسر مرادی

استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

ایمیل:moradi.y@umsu.ac.ir

تلفن تماس:32754963