برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات ایمنی بیمارودبیرخانه‌ی ثبت بیماری هاوپیامد سلامت


����دکتر یوسف محمدپور مدیر امور تحقیقات دانشگاه ضمن حضور در آیین عقد این تفاهم نامه یادآور شد: بنابر اهمیت موضوع ایمنی بیمار و ثبت خطاهای پزشکی در مراکز آموزشی درمانی این تفاهم نامه بین دو مرکز منعقد می گردد.
 
����دکتر رحیم بقایی رئیس مرکز تحقیقات ایمنی بیمار همچنین هدف این تفاهم نامه را تحکیم همکاری های دو جانبه در انجام فعالیت های علمی و پژوهشی اعلام کرد و گفت: بزرگترین هدف مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، ثبت خطاهای پزشکی است. وی گفت: هرچه داده های بیشتری در اختیار باشد تحلیل و آنالیز بهتری خواهیم داشت و ارائه ی راه حل برای کاهش خطاها نیز آسان تر خواهد شد.
 
����در ادامه دکتر یاسر مرادی سرپرست دبیر خانه ی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه درباره ی اهداف دبیر خانه ثبت بیماری ها که درواقع همان بهبود پیامد سلامت می باشد مطالبی افزود و اشاره کرد داده های عظیمی در مرکز ثبت وجود دارد و از این داده ها در بهبود پیامد سلامت ، ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی میتوان استفاده کرد
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تنظیمات قالب