برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
در روز دوم ارائه مقالات همایش چه گذشت؟
برگزاری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ایمنی بیمار

در روز دوم ارائه مقالات همایش چه گذشت؟

در روز دوم همایش شرکت کنندگان داخلی و خارجی به ارائه مطالب خود در دو بخش سخنرانی و پوستر پرداختند.

    تنظیمات قالب