برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم انداز:

 

 

این مرکز قصد دارد با انجام پژوهش های کاربردی در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی در راستای کاهش آسیب‌های قابل پیشگیری  مرتبط با مراقبت‌های سلامت، به کمترین حد قابل قبول حرکت کند  و در نهایت در تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه نقش موثری  ایفا نماید.

همچنین به مرکز ملی پژوهش و آموزش در زمینه ایمنی بیمار  تبیدل شده و سبب ارتقاء جایگاه کشور در حوزه ایمنی بیمار در بین کشورهای منطقه شود

 

تنظیمات قالب