برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

     معاون پژوهشی مرکز: دکتر سجاد احمدپور                                                                                                                                                             

     سمت:استادیار داروسازی هسته‌ای، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار ، پژوهشکده تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

     ایمیل:  sajjadahmadpour@yahoo.com

     شماره تماس: 4306-04433469931                               

    آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره) پژوهشکده تحقیقات بالینی 

    کد پستی: 5715781351

       

 

تنظیمات قالب