برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                        

    رئیس مرکز: دکتر رحیم بقایی

    سمت:استاد پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات

    ایمنی بیمار-پژوهشکده تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

    ایمیل: baghaei.r@umsu.ac.ir  -  rbaghaei2001@yahoo.com

    شماره تماس: 203 - 32754963

    آدرس پستی:خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره) 

    پژوهشکده تحقیقات بالینی 

     کد پستی: 5715781351

        

 

تنظیمات قالب