برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رییس مرکز

نمابر

آدرس پستی

آدرس الکترونیکی

دکتر رحیم بقایی  

044-32240650

04433469935

خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس :04433459538 

کد پستی: 5715781351  

 

patientsafety893@gmail.com

ps@umsu.ac.ir

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب