برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه:

ایمنی بیمار یک موضوع مهم و مطرح در سراسر جهان است و یک اصل اساسی در مراقبتهای بهداشتی محسوب می شود که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سلامت تحت تاثیر قرار می دهد. خطاهای بالینی سومین عامل مرگ و میر در ایالات متحده محسوب می شوند. برآوردهای اخیر درانگلستان نیز، نشان می دهد که به طور متوسط، هر 35 ثانیه یک مورد آسیب به بیمار رخ می دهد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که 10 درصد  بیماران بستری در بیمارستان،  به علت خطاهای بالینی دچار آسیب می گردند که البته در کشورهای درحال توسعه این خطر 20 برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.  با توجه به این آمار و ارقام و با به رسمیت شناختن ‘ ایمنی بیمار’ به عنوان یک اولویت جهانی سلامت،  سازمان جهانی بهداشت 17 سپتامبر را به نام روز جهانی ایمنی بیمار، نام گذاری نمود.

 

 در کشور ایران نیز  25 -18 درصد بیماران بستری  با خطاهای بالینی مواجه می شوند. با این وجود تقریباً 50 درصد از این آسیب ها قابل پیشگیری هستند. این آمار در رابطه با مراقبت های بهداشتی اولیه در سطح جهان بسیار بالاتر بوده و حدود 40 درصد از این بیماران دچار آسیب می شوند که البته 80 درصد آسیب های مرتبط با مراقبت های بهداشتی اولیه قابل پیشگیری هستند. سرمایه گذاری در کاهش آسیب بیمار و انجام اقداماتی در رابطه با پیشگیری از آسیب های ممکن، منجر به نتایج درمانی بهتر و صرفه جویی اقتصادی خواهد شد. بنابراین مراقبت از افراد در یک محیط امن و محافظت از آنها در برابر صدمات ناشی از مراقبت های بهداشتی باید از اولویت های ملی و بین المللی باشد.

 

 با توجه به موارد مطرح شده و فعالیت های پژوهشی گسترده انجام یافته توسط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1395 تاسیس مرکز تحقیقات ایمنی بیمار مورد موافقت اصولی قرار گرفت و با توجه به اهمیت موضوع، وزارت بهداشت کشور، از سال 1396 به طور جدی تری به مسئله ایمنی بیمار پرداخت و سامانه ثبت خطاهای بالینی کشوری نیز در این رابطه راه اندازی شد

تنظیمات قالب