برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف :

اهداف مرکز تحقیقات ایمنی بیمار در چهار حیطه پژوهش و توسعه ، آموزش ، خدمات سلامتی و مدیریت به شرح زیر می باشد :


حیطه پژوهش و توسعه :

 • ایجاد زمینه های لازم برای ابداع تجهیزات نوین در زمینه ایمنی بیمار
 • انجام پژوهش های مرتبط با ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی
 • تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با ایمنی بیمار
 • حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی سراسر کشور در زمینه طرح های پژوهشی مرتبط با ایمنی بیمار
 • برگزاری همایش های منطقه ای ، کشوری و بین المللی
 • ترجمان دانش در زمینه ایمنی بیمار from research to implementation

حیطه خدمات سلامتی:

 • کمک به استقرار استانداردهای ایمنی بیمار در واحدهای ارائه کننده خدمات سلامتی و ایجاد محیط امن برای بیماران
 • ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار در ارائه خدمات سلامتی به بیماران بستری و سرپایی
 • ترویج بیمار محوری در ارائه خدمات سلامتی
 • استفاده از کار مبتنی بر شواهد و بهترین عملکرد

حیطه مدیریت:

 • ترویج فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز ارائه کننده خدمات سلامتی
 • باز طراحی سیستم های ارائه کننده خدمات سلامتی جهت کاهش خطاهای پزشکی
 • ایجاد سیستم ارزیابی مراکز ارائه کننده خدمات سلامتی از نظر ایمن بودن مراقبت ها
 • کاهش هزینه های خدمات سلامتی
 • افزایش رضایت مندی بیماران و کارکنان
 • طراحی و استقرار سیستم ثبت و گزارش خطاهای پزشکی
 • ارتباط با سازمان های بین المللی فعال در زمینه ایمنی بیمار
 • ایجاد بانک اطلاعاتی ایمنی بیمار
 • طراحی وب سایت اختصاصی ایمنی بیمار ( عضو گیری از کل کشور )
 • تقویت کار تیمی در قالب گروه های چند حرفه ای
 • استفاده از فن آوری های نوین در عرصه ارتباطات و علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار ( Patient Simulation and Standardized Patient )

حیطه آموزش:

 • گنجاندن مفاهیم مرتبط با ایمنی بیمار در کوریکولوم آموزشی کلیه رشته ها علوم پزشکی
 • طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه ایمنی بیمار برای اساتید ، دانشجویان و کارکنان حوزه درمان (کشورهای همجوار ، درآمد زدایی ، آموزش مداوم)
 • ترجمه و تألیف کتب مرتبط با ایمنی بیمار
 • تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D
 • تدوین و راه اندازی دوره های آموزش از راه دور در زمینه ایمنی بیمار
 • راه اندازی دوره fellowship در زمینه ایمنی بیمار
 • تهیه مولتی مدیا آموزشی در زمینه ایمنی بیمار

هدف نهایی:

 ارتقاء سلامت جامعه

 

تنظیمات قالب