برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

    دکتر محمدامین ولی زادحسنلویی

    استاد مراقبت‌های ویژه کودکان

  

  ایمیل: aminvalizade@yahoo.com

آدرس پستی: ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس ،

ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تلفن تماس: 04431934150 - 04431937151

کد پستی: 5714783734

 

   دکتر رحیم بقایی

   استاد پرستاری

 

     ایمیل:baghaei.r@umsu.ac.ir

    آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

    تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

     پژوهشکده تحقیقات بالینی

     تلفن تماس: 32240650 - 32754963

      کد پستی: 5715781351

 


 

دکتر محمدرضا پاشایی

  دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

    

   ایمیل: dr.pashaei@gmail.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351

 

 

 

 

دکتر وحید حسین پور

استادیار طب اورژانس

 

ایمیل:vahid.hosseinpour1400@yahoo.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351

دکتر یوسف محمدپور

ستادیار آموزش پزشکی

 

ایمیل:mohammadpour.y@umsu.ac.ir

آدرس پستی: ارومیه، بلوار رسالت، انتهای کوی اورژانس،

ستاد دانشگاه، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن تماس: 31937348

کد پستی: 5715781351 

 

 

دکتر ناصر پریزاد

دانشیار پرستاری

 

ایمیل: parizad.n@umsu.ac.ir

آدرس پستی : خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس:  32752306-32240650

کد پستی: 5715781351

 

 

 

دکتر حمید ثریا

دانشیار داروسازی

 

ایمیل: hamid_soraya2000@yahoo.com

آدرس پستی : خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس:  32240650

کد پستی: 5715781351

 

 

 

 

دکتر رقیه بایرامی

 استادیار بهداشت باروری

 

ایمیل:rozabayrami@yahoo.com-bayrami.r@umsu.ac.ir

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351 

دکتر یاسر مرادی

استادیار پرستاری

 

ایمیل: yasermoradi1045@yahoo.com

آدرس پستی : خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32752306-32240650

کد پستی: 5715781351 

دکتر لعیا هوشمند قره باغ

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

ایمیل: laya.hooshmand58@gmail.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351دکتر مولود رادفر

استاد پرستاری

ایمیل: mradfar1343@gmail.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351 

 

دکتر آیدا اسماعیلی

استادیار داروسازی بالینی

ایمیل: ph.a.esmaeili@gmail.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351 

دکتر سجاد احمدپور

استادیار داروسازی هسته‌ای

ایمیل: sajjadahmadpour@yahoo.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351دکتر محمد دلیرراد

دانشیار سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها

ایمیل: delirrad@yahoo.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351

 

 

دکتر فاطمه حاجی زاده شرف آباد

استادیار علوم تغذیه

ایمیل: fm.hajizadeh@gmail.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351دکتر ندا ولی زاده

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

ایمیل: neda_v20032002@yahoo.com

آدرس پستی: خیابان ارشاد - روبروی درمانگاه

تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره)

پژوهشکده تحقیقات بالینی

تلفن تماس: 32240650 - 32754963

کد پستی: 5715781351
 

 

 

تنظیمات قالب